BORRFÖRETAGEN I SVERIGE

Skandinaviens största sammanslutning av oberoende borrentreprenörer. Vi verkar för god kvalitet, säkra arbetsplatser och framgångsrika företag i borrbranschen genom samarbete, utbildning och utveckling.

 

 

 

Informationsmaterial

Borrteknikerutbildningen

Medlemsförteckning

Problem med ditt vatten?

Nyheter från branschen

Enkätsvar om Coronapandemin

Borrföretagen skickade ut en enkät till medlemsföretag och leverantörer. Samtliga ...
Läs mer

Nytt domslut om styrelsearvoden

Styrelsearvode ska beskattas hos styrelseledamoten personligen och som inkomst av ...
Läs mer

Nya råd om återfyllning

Svenskt Geoenergicentrum har i samarbete med branschen tagit fram nya ...
Läs mer

Nytt nummer av Borrsvängen!

Nu finns Borrsvängen 1-2020 att läsa i digitalt format.Temat för ...
Läs mer

Borrföretagens bildande

På Borrföretagens första årsstämma den 21 november tog medlemmarna i ...
Läs mer