Borrföretagens bildande

På Borrföretagens första årsstämma den 21 november tog medlemmarna i organisationerna Geotec och Avanti gemensamt beslutet att bilda den nya branschorganisationen Borrföretagen i Sverige. Detta är ett historiskt beslut för branschen och vi ser med tillförsikt fram emot att börja arbeta i den nya organisationen.