Nya råd om återfyllning

Svenskt Geoenergicentrum har i samarbete med branschen tagit fram nya råd och anvisningar om återfyllnad av energibrunnar. Råden grundar sig på internationell kunskap och erfarenhet men är anpassade efter den svenska och skandinaviska geoenergimarknaden. Anvisningarna riktar sig både till aktiva i branschen och till myndigheter som till exempel arbetar med miljö- och hälsa eller grundvattenskydd.

Tryck här för att ladda ner texten.