Information från Borrföretagens styrelse

Borrföretagen har förändringar i personalstyrkan

Vi vill informera om att  två resurser lämnar Borrföretagen; Johan Barth och Joakim Hjulström avslutar under den senare delen av augusti på egen begäran sina anställningar inom organisationen.

Joakim Hjulström anställdes under 2018 som teknisk kommunikatör och har arbetat företrädelsevis med interna projekt så som borrtekniker.se, konsumentfrågor, tekniska handledningar och en hel del mot Svenskt Geoenergicentrum. Joakim går till Swecos geoenergiavdelning. Vi har säkerställt att vid behov kan vi hyra in Sweco/Joakim för uppdrag i BF.

Johan Barth anställdes som VD 2007 efter flera år som styrelseledamot och ordförande i dåvarande Geotec. Förutom att utveckla organisationen var han ansvarig för att 2013 starta Svenskt Geoenergicentrum. Johan Barth går inte till en ny arbetsgivare.

För att inte Borrföretagen skall förlora tempo och kunskap har vi tecknat ett konsultavtal under hösten med Johan Barth så att pågående projekt skall kunna slutföras och att kunskapsöverföring skall kunna ske på ett betryggande sätt till befintlig och ny personal.
Vi har påbörjat sökning av att tillsätta ny VD till Borrföretagen och beräknar vara klara med detta under hösten.

Vi inom Borrföretagen vill tacka både Joakim och Johan för den här tiden och önska lycka till i framtiden samtidigt som vi säger på återseende!

Styrelsen                                                                         
David Johansson, Ordf                                                      
Per Norman
Fredrik Ahlqvist
Tony Jernström
Emrik Eklund
Jonas Jansson
Mats Rosman, Adj