Information om certifieringsutbildningen för brunnsborrare.

Vad är det som gäller under pandemin Covid-19 avseende certifieringsutbildningen för Brunnsborrare dvs. AB och B certifikat?
Enligt RISE och Approvus gäller nedan sammanställd information.

Rise meddelar att det är viktigt att veta är att alla måste avlägga ett prov för att kunna bibehålla eller få ut nya certifikat, så se över slutdatum noggrant så att ni inte riskerar att tappa ert certifikat. 

Approvus utbildningar meddelar att de i första hand genomför utbildningar i kurslokal och gör noggranna anpassningar efter de restriktioner som myndigheterna går ut med. De bokar stora kurslokaler där avstånd kan hållas mellan bänkarna och konferensanläggningarna har också noggranna rutiner framtagna för servering av måltider. Deltagarna uppmanas om att vid minsta förkylningssymtom stanna hemma. 
I år är det endast en grundutbildning kvar att genomföra och utbildningen är planerad till den 1 – 3 december i Borås. 

Nedan finns kurser som är inplanerade efter årsskiftet dvs för 2021:
Brunnsborrare grundutbildning: 9 – 11 mars 2021 i Stockholm och 4 – 6 maj 2021 i Borås 
Brunnsborrare uppdatering inför förnyelse: 2 februari 2021 i Stockholm och 13 april 2021 i Borås 
Utöver dessa utbildningar finns möjlighet till företagsanpassade utbildningar där ni tar direkt kontakt med Approvus för en offert. 
Önskar ni distansutbildning genom tex. Teams ber vi er kontakta Approvus direkt. Examen avläggs då enligt information från RISE.