Anders Månsson ny VD för SKVP

Den 1 juni tillträder Anders Mårtensson som vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Han tar över efter Per Jonasson, som varit bolagets vd sedan 2010.
Anders kommer närmast från VVS Fabrikanternas Råd och rollen som vd där. 

Anders Mårtensson tillträder rollen som VD för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen den 1 juni 2021 och efterträder därmed Per Jonasson som går vidare till Incert den 18 januari.
Fram till Anders tillträde, kommer Johan Barth att agera tillförordnad VD på föreningen. Johan har lång erfarenhet som styrelseledamot i SKVP:s styrelse, samt har fram till slutet av 2019 arbetat som VD på dåvarande Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation och VD på Svenskt Geoenergicentrum.

Läs mer via länken: Ny VD SKVP