Debe Flow Group förlänger sitt avtal med Borrföretagen för 2021.

Debe Flow Group förlänger sitt avtal med Borrföretagen för 2021. Vi tackar för ert stöd till vår organisations fortsatta arbeten och uppmanar samtidigt våra medlemmar att vara våra avtalsleverantörer trogna samt hänvisar er till Debes hemsida för vidare kontakt och information  http://www.debeflowgroup.com