Bengt Dahlgren Stockholm Geo – Ny avtalsleverantör till Borrföretagen

Bengt Dahlgren är tekniska konsulter med spetskompetens inom bland annat geoenergi. Borrföretagen vill meddela att de nytecknat samarbetsavtal med föreningen och de kan hjälpa er med bl.a:

 • Projektering
  • tekniska beskrivningar med tillhörande handlingar: Vi arbetar i BIM-miljö, CAD/Revit och ritar borrplaner, energicentral, uppställningsritningar, planritningar, väljer rördimensioner och komponenter så som pumpar, värmeväxlare, kylvärmepumpar, ventiler mm
 • Mätningar
  • TRT, DTRT, pumptest, flöde och tryckfall i kollektorsystem, avvikelse/rakhet, långtidsloggning av nivå och temperatur
 • Myndighetskontakt
  • Tillståndsansökningar + mätningar enligt kontrollprogram + kontakt med kommuner
 • Beräkningar och dimensionering
  • borrhålsberäkningar, energibehovsberäkningar, tryckfall mm
 • Stöd och finansiering
  • Vi följer med och hjälper er att få era kunder att förstå hur geoenergi kan hjälpa dem att göra besparingar
  • I större projekt kan vi orientera er kund ang. hur via institutionella finansiärer de kan få hjälp för att genomföra sina projekt
 • Egenkontroller
  • Bistår med hjälp så att borrentreprenörer levererar bra och kompletta kontroller till sin kund

Kontaktperson är José Acuna tel: 076-2320008 och ni hittar mer info på Bengt dahlgren på https://bengtdahlgren.se/