Information till deltagare under mässan Brunnsborrardagen

Borrföretagen vill meddela att vi fått information att en deltagare under mässan Brunnsborrardagen har testats positiv för Covid -19. Vi har fått informationen att smittspårningsarbetet har påbörjats. Om du kontaktas i en smittspårning får du information om vad du behöver göra. Om du identifieras som nära kontakt till ett positivt fall rekommenderas testning. För personer som fått två doser vaccin för minst två veckor sedan gäller detta endast om de själva har symtom. 

Mer information ges via hemsidan https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/smittsparning/

Borrföretagen har tagit kontakt med berörda myndigheter som hänvisar för vidare agerande till smittspårningsarbetet. Vi vill dock be er följa riktlinjer från folkhälsomyndigheten och de anvisningar som vi delade med oss av innan mässan om att stanna hemma och testa er vid minsta symptom.

Mvh,

Kansliet

Borrföretagen i Sverige Ek. För.