Borrforetagens årsstämma 19-20 maj, Nalen Stockholm

Den 19-20 maj håller Borrföretagen årsstämma på Nalen i Stockholm.

Kansliet är under denna period endast sporadiskt bemannat.
Med vänliga hälsningar, Borrföretagens kansli.