TerraRoc ny avtalsleveratör till borrföretagen

Borrföretagen välkomnar TerraRoc som ny avtalsleverantör till Borrföretagen

TerraRoc startades hösten 2019 och är resultatet av Epiroc’s avyttring av sin geotekniska borrningstillverkning av förbrukningsvaror. Terraroc är specialister på borrade rör-drivningssystem, sänkborrhammare och kärnborrning, TerraRoc’s starka FoU, grundliga planering och krävande kvalitetskontroll gör det möjligt för oss att leverera ett komplett utbud av borrverktyg och förbrukningsvaror av absolut bästa kvalitet.  

Kontaktperson: Stefan Norberg,Business Line Manager Scandinavia 

E-post: stefan.norberg@terrarocdrilling.com, tel: +46 727 411 483