SMT Sweden AB, avtalsleverantör till borrföretagen

SMT Sweden grundades 1992. Företaget är en maskinhandlare och vi arbetar med både ny och begagnad utrustning. Vi köper och säljer maskiner över hela världen. I stort sett sedan starten så har SMT varit en auktoriserad återförsäljare för Atlas Copco och genom åren har vi utvecklat ett bra och nära samarbete där SMT idag är den största försäljaren av nya Size 2 kompressorer i Skandinavien.

Tel: +46 (0)8 590 717 30
E-post: sales@smtsweden.com
Hemsida: https://www.smtsweden.com/