Äntligen är den här! ”Geoguiden – En guide om geoenergi för kommunala handläggare”

Äntligen är den här! ”Geoguiden – En guide om geoenergi för kommunala handläggare”. Denna nya skrift är framtagen av Borrföretagen och Svenskt Geoenergicentrum i samarbete med SGU och SKVP, och är ett kunskapsstöd för handläggare av borrtillstånd för geoenergianläggningar. Här finns saklig information om vad geoenergi är, om lagar, regler och riktlinjer med bäring på geoenergi, om geoenergisystemets delar, om borrning, borrkax och borrvatten, och om geologi och geologiska data. Med bättre kunskap tas bättre beslut!
Ladda ner Geoguiden som pdf här: https://borrforetagen.se/wp-content/uploads/2024/05/Geoguiden.pdf