Dimensionering

Idag värms cirka 60% av svenska småhus värms med värmepump enligt data från Energimyndigheten (Energiläget 2020). Omkring en tredjedel av dessa beräknas vara geoenergianläggningar. Förutom dessa finns även några geoenergisystem som inte använder värmepump för att utvinna energin.

Det är viktigt att borrhålen är anpassade till värmepumpens effekt och den energimängd som byggnaden kräver. Ett för grunt borrhål kommer på några års sikt leda till att temperaturen faller eftersom mer energi hämtas ut än vad som hinner återföras ifrån omgivningen.

Både den naturliga temperaturen i marken och vilken typ av berg man borrar i påverkar hur mycket energi som kan hämtas per meter. Borrhålens djup måste därför anpassas efter de förutsättningar som råder på platsen.

En korrekt dimensionering blir extra viktigt i större projekt med många borrhål. Då kan det vara lämpligt att utföra ett så kallat termisk responstest (TRT), där man mäter viktiga parametrar som krävs för att avgöra vilket djup som behövs.

Ett korrekt dimensionerat borrhål kommer kunna fortsätta leverera energi i tiotals år och har långt längre livslängd än värmepumpen. Det är också viktigt att tänka på eventuella förändringar i energibehov i framtiden. Huset kommer kanske byggas ut? Antalet boende i huset förändras? Ni kommer kanske anlägga en pool? Det är betydligt billigare att borra några meter extra när maskin och personal är på plats än att komplettera i efterhand.

 

Borrningen

Branschnormen för brunnsborrning i Sverige är Normbrunn -16 som ges ut av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Vi rekommenderar att all brunnsborrning utförs i enlighet med denna skrift, om det inte finns särskilda skäl att frångå den på någon punkt. Det är viktigt att hänvisa till normen i avtalet mellan kund och brunnsborrare för att den ska bli bindande.

I normen finns bland annat regler kring hur borrrningen ska utföras för att inte riskera att skada mark, grundvatten och närliggande borrhål eller fastigheter.

Förläggningen av kollektorslangen bör utföras i enlighet med Svenskt Geoenergicentrums riktlinjer.

 

Skriftliga avtal

Borrföretagen rekommenderar att man alltid tecknar ett skriftligt avtal. Avtalet kan till exempel bestå av en offert som avropas eller ett kontrakt. Det är viktigt att arbetet som ska utföras samt prissättningen är tydligt beskrivet. Dessutom bör eventuella förutsättningar för arbetets genomförande vara listade, allt för att undvika missförstånd och konflikter.

Har du fler frågor? Besök gärna vårt brunnsforum!