Borrföretagens ISO-paraply - Det trygga sättet

Borrföretagen erbjuder sina medlemmar, gamla som nya att bli ISO-certifierade genom en paraplycertifiering. ISO-paraplyet styrs av Borrföretagen Service genom ett nätverk av enheter som arbetar efter ett gemensamt ledningssystem med gemensamma rutiner för områden som kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompentens. Ett femtontal företag är certifierade genom Borrföretagen ISO-Paraply och vi på Borrföretagen uppmuntrar fler företag att använda sig av denna medlemsnytta.

Varför certifiera? En oberoende certifiering av din organisation mot en standard ger trovärdighet och anseende lokalt såväl som globalt. Att kontinuerligt låta en revisor se över organisationens processer och rutiner ger en rad fördelar såsom färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer. Ta gärna i kontakt per telefon med kansliet eller skicka  e-post till info@borrforetagen.se för att veta mer.

Borrföretagen Service i Sverige AB är certifierade enligt: ISO 90001:2015, ISO 14001:2015

Certifikat - Borrföretagen Service i Sverige AB
Policy - Borrföretagen Service i Sverige AB