Borrföretagens styrelse består av representanter från våra medlemsföretag

Mats Rosman
Styrelseordförande

Anna-Karin Johansson
Jannes Brunnsborrning
Styrelseledamot

Emrik Eklund
PEEK Brunnsborrning
Styrelseledamot

Tony Jernström
HP Borrningar
Styrelseledamot

Fredrik Ahlqvist
Ahlqvists Brunnsborrning
Styrelseledamot

Per Norman
Vattenhuset i Borlänge
Styrelseledamot

David Johansson
FBB Finspångs Brunnsborrning
Styrelseledamot