Borrföretagen har från och med 1 januari 2023 tagit över ansvaret för kunskapsprovet för grund- och uppdateringsutbildning för Brunnsborrare från Approvus.  Utbildningar för dig som är brunnsborrare Har du koll på ditt certifikats giltighetstid? Om det är dags för förnyelse av ert certifikat finns en uppdateringsutbildning som förbereder dig inför förnyelsetentamen.För dig som ännu inte …

Brunnsborrare, är det dags för ny- eller omcertifiering? Läs Mer »

Den 14: mars startar vi årets Borrteknikerutbildning med förberedande kurser. Är du i behov av personal eller söker du en ny yrkesidentitet? Kontakta Borrföretagen idag.Tel: 0757-008820, e-post: utbildning@borrforetagen.seLäs mer om årets utbildning via nedan länk.

Brunnsborrare sökes Kvalificerade borrare till Brunns och Energi Borrning SökesEnkel boende kan erbjudas. Krav/Kompetenser: B-körkort Kontaktperson: David Beatt 0733359920 E-post: info@dbborrteknik.se