Medlemsinventering 2021

Hjälp Borrföretagen säkerställa att vi har aktuella kontaktuppgifter till våra medlemmar genom att fylla i nedanstående formulär.
  • Vänligen svara "Ja" eller "Nej".