Vattenbrunnar

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är inte konstigt att vi vill ha rent och välsmakande vatten till vardags. Om du inte har tillgång till kommunalt vatten finns egentligen bara ett alternativ: att anlägga en egen vattenbrunn.

Mer information för dig som har eller planerar för en egen vattenbrunn hittar ni på Livsmedelsverkets hemsida. Livsmedelsverket.se/egenbrunn

Det finns flera olika typer, men idag är den djupborrade brunnen den i särklass vanligaste.

Djupborrad brunn

En modern djupborrad vattenbrunn är idag, tillsammans med kommunalt vatten, den säkraste vattenkällan. I en sådan brunn är vattnet opåverkat av föroreningar som följer med exempelvis nederbörd, gödningsmedel och industriella biprodukter. Brunnen ger i regel en trygg och stabil tillgång på dricksvatten oavsett årstid.

Vattenbrunnen borras normalt i någon av dimensionerna 140 mm eller 168 mm, men även 193 mm förekommer. Genom att välja en större dimension får du ett större vattenförråd i brunnen, vilket kan vara värdefullt särskilt i områden där det finns risk för saltvatteninträngning och man därför inte kan borra lika djupt. Det kan även vara klokt att välja en större dimension om man förväntar sig att tillgången på vatten i berggrunden kommer vara dålig.

På vissa platser finns det förutsättningar för att utföra en filterbrunn. Det är en särskild typ av borrad brunn som avslutas i ett löst marklager, exempelvis grus. Vatten rinner in i brunnen genom ett filter som håller ute de lösa partiklarna utanför, därav namnet.

Med modern borrutrustning tar det bara några timmar att borra en brunn som kan leverera vatten i många årtionden framöver.

Du kan känna dig trygg när du anlitar en borrare som är utbildad och godkänd av Borrföretagen. Våra medlemsföretag har certifierad borrpersonal med lång erfarenhet och är dessutom skyldiga att teckna ordentliga ansvars- och produktansvarsförsäkringar.

Borrningen ska utföras enligt Normbrunn -16, en skrift som du hittar i vårt trycksaksarkiv.

Principskiss av en bergborrad brunn och en filterbrunn.
Principskiss av en bergborrad brunn och en filterbrunn.

Grävd brunn

En grävd brunn kräver särskilda förutsättningar. Av tekniska skäl kan man inte gräva en brunn till särskilt stort djup och man måste hitta ett vattenförande marklager relativt ytligt. Risken är därför stor att vattnet i brunnen kommer vara påverkat av ytvatten. Såväl kvalitet som mängd dricksvatten kan variera kraftigt med årstiden.

En grävd vattenbrunn kräver större engagemang från ägaren än en djupborrad.

gravdbrunn

Rörspetsbrunn

Vid goda förutsättningar att hitta ett vattenförande lager inte djupare än 5-6 meter kan en rörspets vara ytterligare ett alternativ. Rörspetsen är ett perforerat rör med en hård spets som drivs ned i marken. Det kräver förstås att markens beskaffenhet tillåter detta. Stora block kan ställa till problem när röret förs ner.

Idag används den här typen av brunn sällan och framför allt till trädgårdsbevattning eller grundvattenövervakning.

rorspets

Har du fler frågor? Besök gärna vårt brunnsforum!