Säkra arbetsplatser - en livsviktig fråga

Borrföretagen har länge verkat för att förbättra säkerheten på landets borrarbetsplatser. Två exempel på detta är det besiktningsprotokoll som togs fram 2019 tillsammans med Svensk Grundläggning och Föreningen för Aktiva i Borrbranschen (FAB).

Protokollet får användas fritt under förutsättning att källhänvisning anges och kan laddas ner här.

Ett annat exempel är den plattform för webbutbildningar som Borrföretagen skapat tillsammans med SveMin och Föreningen för Aktiva i Borrbranschen (FAB). För närvarande finns en utbildning i arbetsmiljö för borrtekniker på plattformen. Ytterligare utbildningar kommer läggas upp i framtiden.