KategorierBildTitelSammanfattningTaggarLadda ner
BranschdokumentBesiktning av Borriggar

Ett protokoll för besiktning av borriggar, framtaget av Borrföretagen, Svensk Grundläggning och FAB under 2019.

Arbetsmiljö, Medlemsinformation
KonsumentvägledningFakta om värmepumpar

Information om värmepumpar från Svenska Kyl- och värmepumpföreningen. Utgiven: 2016.

Energi

BranschdokumentGuide för Geoenergi

Guide för Geoenergi är Sveriges Kommuner och Regioners egen introduktion till hur geoenergi kan användas i offentliga fastigheter. Utgiven: 2017.

Energi

Lagstiftning och normerNormbrunn -16

Branschnormer för borrning av vatten- och energibrunnar som ges ut av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Energi, Vatten

KonsumentvägledningRåd om enskilt vatten

Livsmedelsverkets råd om enskilt dricksvattenförsörjning. Utgiven: 2015.

Vatten

Lagstiftning och normerRiktlinjer för förläggning av kollektorer i mark

Riktlinjer för förläggning av kollektorer i mark ges ut av Svenskt Geoenergicentrum. Utgiven: 2018.

Energi