Klicka här för att beställa våra trycksaker i tryckt form.

KategorierBildTitelSammanfattningTaggarLadda ner
BranschdokumentBesiktning av Borriggar

Ett protokoll för besiktning av borriggar, framtaget av Borrföretagen, Svensk Grundläggning och FAB under 2019.

Arbetsmiljö, Medlemsinformation
KonsumentvägledningFakta om värmepumpar

Information om värmepumpar från Svenska Kyl- och värmepumpföreningen. Utgiven: 2016.

Energi

KonsumentvägledningFolder om geoenergi

Borrföretagens informationsfolder om värme & kyla med geoenergi. Utgiven 2021.

Energi

KonsumentvägledningFolder om vatten

Borrföretagens informationsfolder om dricksvatten från egen brunn. Utgiven: 2021.

Vatten

BranschdokumentGeogudien

En guide om geoenergi för kommunala handläggare. Utgiven 2024

Geoenergi

BranschdokumentGuide för Geoenergi

Guide för Geoenergi är Sveriges Kommuner och Regioners egen introduktion till hur geoenergi kan användas i offentliga fastigheter. Utgiven: 2017.

Energi

Lagstiftning och normerNormbrunn -16

Branschnormer för borrning av vatten- och energibrunnar som ges ut av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Energi, Vatten

KonsumentvägledningRåd om enskilt vatten

Livsmedelsverket: Dricksvatten från små dricksvatten­ anläggningar för privat bruk. Utgiven: 2022.

Vatten

Lagstiftning och normerRiktlinjer för förläggning av kollektorer i mark

Riktlinjer för förläggning av kollektorer i mark ges ut av Svenskt Geoenergicentrum. Utgiven: 2018.

Energi