Utbilda dig till Borrtekniker! Nästa utbildning planeras starta 13 januari 2025.

Är du intresserad utbildningen?
Kontakta oss via e-post: utbildning@borrforetagen.se eller tel. 0757-008820.

Vill Du arbeta med att förse samhället med bland annat vatten och energi? Arbeta ute med maskiner och natur? Vara med och skapa morgondagens infrastruktur? Undersöka markens egenskaper i jakt på mineral eller stabilitet? Då kanske Borrteknikeryrket är någonting för dig!

Nyckeln till att framgångsrikt erbjuda yrkesutbildning är att ständigt anpassa sig till det rådande läget på marknaden och att planera kreativt. Tyngdpunkten i vår utbildning ligger därför på vatten- och energiborrning samt borrad grundläggning. Även ett block med geoteknik ingår i kursen. Brunnsborrare är ett bristyrke i hela Europa i och med energiomställningen och satsningen på värmepumpar. Framtidsutsikterna för rätt person är med andra ord ljusa. Utbildningen kommer att bedrivas med utgångspunkt från Uppsala. Vi arbetar kontinuerligt med att digitalisera vår utbildning med förhoppning att möjliggöra för deltagare från hela landet. Jobben finns i hela vårt avlånga land.

Borrteknikerutbildningen 2025 har en planerad start den 13 januari.
Är du intresserad av att få information om utbildningen?
Då vi ber er att klicka på nedan länk eller QR-kod som tar er till en intresseanmälan.

Är du intresserad av utbildningen skicka in en intresseanmälan nedan länk eller QR-kod:

Intresseanmälan

 

 

 

 

 

 

 

Informationsmöten/Studiebesök - Digitala, via TEAMS
För att kunna ansöka till Borrteknikerutbildningen är det obligatoriskt att medverka på ett informationsmöte.
Vi kommer att hålla digitala informationsmöte i god tid innan nästa utbildningsstart.

 

Nyfiken på yrket?
Besök nedan länkar för att lära dig mer om hur det är att arbeta som borrtekniker.
Arbetsförmedlingen presenterar yrket på sin hemsida.
Film från Arbetsformedlingen: Yrkespresentation
SGUs portal Geopraktisk är en portal där du får lära dig mer om vad borrning är och hur du blir borrare. Där finns bland annat filmer både från vår utbildning och från borrarbetsplatser.

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad. Fråga om arbetsmarknadsutbildningen till Borrtekniker.
Nästa utbildningsomgång kommer inom kort få ett utbildnings-ID och vara sökbar i arbetsförmedlingens utbildningsregister.

Det kan vara svårt att finna information om utbildningen på Arbetsförmedlingens hemsida. Du är därför välkommen att ringa oss på Borrföretagen på 0757-008820 eller maila på utbildning@borrforetagen.se för mer information om utbildningen och hur du blir antagen.

Unik utbildning
Borrföretagen har i snart 30 år utbildat blivande borrare och fortbildat yrkesaktiva. Våra kurser genomförs som arbetsmarknadsutbildning och erbjuds arbetslösa via landets arbetsförmedlingar.

För att säkerställa att kurserna är aktuella och relevanta anlitar vi specialister och yrkesmän inom alla de delområden som ingår i utbildningen. Borrtekniska kunskaper förmedlas dels av skickliga yrkesmän från våra medlemsföretag och dels av landets främsta tillverkare av borrningsutrustning. Geologiskt kunnande kommer från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Obligatorisk praktik
En längre praktikperiod på 11 veckor i direkt anslutning till den mer teoretiskt inriktade delen av utbildningen är viktigt. Vårt stora kontaktnät inom branschen gör att varje kursdeltagare är garanterad en fullvärdig praktik. Detta koncept är mycket framgångsrikt. Den relativt långa praktikperioden bidrar till att eleven får gott om tid att tillämpa de teoretiska kunskaperna och nöta in nödvändiga moment i arbetet.

Antagningskrav
För att du ska kunna bli antagen till kursen ställs nedan krav:

 • Det krävs att deltagaren är inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Det krävs att deltagarna har körkortsbehörighet B.
 • Det krävs kunskaper i svenska språket på en nivå där deltagaren har förutsättningar att klara körkortsbehörighet C + CE, lägst SFI-nivå D rekommenderas.
 • Därutöver inga specifika förkunskapskrav, dock rekommenderas god fysik då arbetet innebär många fysiskt krävande moment.
 • Är fyllda 21 år

För bästa förutsättningar att lyckas och trivas inom yrket tror vi att du dessutom bör:

 • Ha erfarenhet av antingen maskiner, bygg-, anläggnings, gruv-, skogs-, lantbruks- eller sjöfartsarbete
 • Ha en bakgrund i närbesläktade yrkesområden
 • Vara införstådd med och acceptera rörligheten i branschen.

För elever från annan ort

Vi ser gärna att personer från hela Sverige söker till vår utbildning. Behovet av kompetent arbetskraft finns i hela vårt avlånga land. Vi söker kontinuerligt efter prisvärda boenden i och om kring Uppsala. Är ni intresserade av vår utbildning och behöver ett boende kontakta oss eller vår partner Uppsala Hotel Apartments.

För mer information om boende kontakt Uppsala Hotel Apartment och berätta att ni ska gå Borrteknikerutbildningen:
Hemsida: Uppsala Hotel Apartments
Tel:+46 (8) 128 888 80
E-post: uthyrning@uppsalahotelapartments.se

 

Kursbeskrivning

Utbildningen är totalt 37 veckor och uppdelad i tre delar. Test och kartläggning 4 veckor, Borrteknikerutbildning 22 veckor och 11 veckor är praktik i företag. Den inledande delen med Test och kartläggning, är en process för att avgöra vilka som är lämpliga att gå utbildningen.

Utbildningen syftar till att ge kursdeltagarna de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för anställning inom yrket, samt kompletterande kunskaper för redan yrkesverksamma i branschen.

Kursen består av separata avsnitt, så kallade moduler. Dessa är sedan indelade i moment. Modulerna omfattar teori och praktiska övningar samt praktik ute på företag.

 • Förberedande yrkesteori.
 • Utrustningskunskap och underhållsservice.
 • Borrhammare och borrkronor.
 • Borrning i fält.
 • Pneumatik.
 • Hydraulik.
 • Svetsteknik.
 • Allmän geologi.
 • Hydrogeologi.
 • Borrteknik.
 • Värmepumpteknik.
 • Plast- och kollektorrörteknik.
 • Vattenpumpteknik.
 • Vattenrening.
 • Brunnsteknik.
 • Grundläggningsborrning.
 • Geoteknisk borrning.
 • Prospekteringsborrning.
 • Gällande lagstiftning.
 • Hälsa och säkerhet.
 • Borrningsekonomi och kundkontakt.
 • Praktikarbete.
 • Härdplastutbildning
 • HLR

Certifikat och behörigheter som omfattas av utbildningen*.

 • ADR-utbildning. Nivå: 1,3
 • Brandfarliga arbeten.
 • Arbete på väg. Nivå: 1 och 2
 • Elektrosvets. EN 13067
 • Härdplastutbildning
 • Körkort för lastbil med släp, C+CE

* Förutsätter aktivt deltagande och att eleven klarar kraven på avsatt tid.

Omfattningen av respektive utbildningsmodul anpassas efter den aktuella kursinriktningen.

Antal utbildningsplatser: max 18.

Efter slutförd utbildning och godkänt muntligt kunskapsprov inför examinationsgrupp erhåller deltagarna ett kursintyg.

Frågor: kontakta Johan Andersson tel: 075-7008820 alt. utbildning@borrforetagen.se

Vi finns även på Facebook.

Möt tidigare elever

För handläggare på Arbetsförmedlingen:

Är du handläggare på arbetsförmedlingen och vill sprida information om vår utbildning? Kontakta oss gärna via utbildning@borrforetagen.se.